متقاضی گرامی :

ضمن خوشامد گویی شما متقاضی گرامی به شرکت ایمن شبکه هوشمند ، لازم می دانیم به اطلاع برسانیم که این شرکت به عنوان پیشرو در زمینه زیر ساخت های شبکه فعالیت می نماید و این تعالی را مرهون سرمایه های انسانی متخصص و مجرب و از همه مهمتر با پشتکار در کنار مدیریت به سبک نوین جهانی می باشد .

با توجه به اهمیت فوق العاده استفاده از سرمایه های انسانی مناسب در راستای دستیابی به اهداف و حفظ تعالی شرکت و نیز تامین رضایت شغلی افراد متقاضی و برنامه ریزی دقیق تر شغلی برای این عزیزان ، مجموعه ای از سوالات در این فرم گنجانیده شده اند که از جنابعالی تقاضا می شود با طمانینه و دقت نظر این فرم را تکمیل فرمایید .

  با سپاس

                                                                                                                                                             شرکت ایمن شبکه هوشمند