• شنبه تا چهارشنبه 8:30-17 پنجشنبه 8:30-12:30
 • info@imennet.net
مشاوره رایگان 02174391800
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه و نگهداری شبکه های کامپیوتری

با وجود افزایش ورود کسب و کارها به دنیای اینترنت، مدیران و کارفرمایان به پشتیبانی و نگهداری شبکه نیاز دارند تا بازدهی خدمات خود را بالا ببرند. در این بخش نمونه ای از قرارداد پشتیبانی شبکه قرار گرفته است. شما نیز می توانید با توجه به نیاز خود هر کدام از بندهایی که نیاز نداشتید را تغییر دهید.

نمونه قرارداد پشتیبانی و نگهداری شبکه

در طی قرارداد نگهداری و پشتیبانی شبکه با مسائل مهمی روبرو خواهید بود. که باید شخصا آن را بررسی کنید یا در صورتی که خودتان اقدام به نگارش قرارداد می‌کنید باید موارد زیر را به درستی در طی قرارداد خود ذکر کرده باشید.

مقدمه

قرارداد فوق مابین شرکت ……………….. به آدرس ……….. شماره ثبت …….…. با شماره تلفن …………….. و به نمایندگی آقا / خانم …………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و مجموعه یا آقا / خانم …….. با شماره تماس …….. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد میشود.

ماده اول - موضوع قرارداد پشتیبانی شبکه

موضوع نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه شامل پشتیبانی سخت افزار تجهیزات رایانه‌ای و شبکه محلی شرکت با ذکر عنوان شامل :

 • تامین تجهیزات و قطعات برای رایانه ها و نگهداری و مدیریت تجهیزات شبکه
 • نگهداری و پیگیری تعمیر در تجهیزات پسیو شبکه و پشتیبانی راهبری و مدیریت نرم افزاری شبکه موجود و ارائه راهکار مناسب به منظور بهینه سازی افزایش امنیت اطلاعات و توسعه شبکه های شرکت
نمونه قرارداد نگهداری شبکه

ماده دوم - مدت قرارداد پشتیبانی و نگهداری شبکه

در این بند باید مشخص کنید که نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه از چه تاریخی لغایت چه تاریخی و به مدت چند ماه دارای اعتبار و لازم الاجراست. همچنین باید ذکر کنید که پس از انقضاء مهلت یاد شده در صورت رضایت طرفین می توان قرارداد را مجددا تمدید کرد.

ماده سوم - مبلغ قرارداد پشتیبانی شبکه های رایانه ای

تعرفه پشتیبانی شبکه بسته به عواملی دارد که آن را دچار تغییراتی می کند. به عنوان مثال تعداد تجهیزات شبکه و نوع سخت افزارهای موجود و تعداد دفعات مراجعه کارشناس می تواند تعرفه نهایی را مشخص کند.

یک نکته مهم آن است که در حین ذکر مبلغ قرارداد باید مبلغ را به عدد و واحد ریال همچنین به حروف با واحد ریال بنویسید. همچنین آن را در اقساط ماهانه نیز مشخص کرده و شروط خاص خود را در این بند ذکر کنید.

به عنوان مثال شروع تعهدات پیمانکار با پرداخت اولین قسط مبلغ قرارداد شروع می شود. همچنین در صورت توافق هر دو طرف و کسر هرگونه کسورات قانونی کارفرما موظف می باشد که تصویر رسید پرداخت کسورات کسر شده را به صورت کتبی به پیمانکار تسلیم کند.

تعهدات پیمانکار شبکه

در بند هرگونه وظیفه ای که پیمانکار در قبال کارفرما دارد به صورت کتبی ذکر میشود. موارد زیر از تعهدات پیمانکار می‌باشد که در قرارداد ها لازم به ذکر است:

 • اگر سرویس تجهیزات شبکه و رایانه ها نیاز به بازدید دوره ای دارد ذکر شده و لزوم ارائه گزارش نیز ذکر می شود.
 • در صورت وجود مشکل نیاز به تعمیر یا تعویض هرگونه تجهیز معیوب شبکه با هماهنگی کارفرمایان نماینده شان انجام شود. همچنین به طور معمول یک مدت زمان برای تعویض تجهیزات در نظر گرفته میشود که اکثرا 3 روز کاری را در نظر میگیرند.
 • اگر کارفرما در نظر داشته باشد سیستم های رایانه ای و شبکه کامپیوتری را توسعه و گسترش دهد که خارج از تعهدات پیمانکار است. هزینه خرید و اجرا جداگانه محاسبه و از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.
 • همچنین در صورتی که تجهیزات فعال و غیر فعال معیوب قابلیت تعمیر داشته باشد، پیمانکار وظیفه دارد آن را سریعا به کارفرما یا نماینده ایشان اطلاع دهد.
 • از دیگر وظایف و تعهدات پیمانکار ارائه راهکارهای مناسب به منظور بالا بردن امنیت شبکه، افزایش ضریب اطمینان و سلامت اطلاعات، مدیریت پهنای باند مانیتورینگ و عیب یابی شبکه در منابع تحت می باشد.
 • یک نکته مهم اینکه مدیریت و حفاظت در مقابل حملات خرابکارانه برنامه ریزی شده و اختلال های ویروسی بر عهده پیمانکار آن نیست. بنابراین باید توجه کنید که این کارها به غیر از قرارداد پشتیبانی شبکه، تحت قرارداد کاملاً مجزا با عنوان امنیت شبکه و بیمه اطلاعات می باشد که شرایط و مفاد خاص خود را داراست.
 • هرگونه مدیریت و نگهداری شبکه محلی مدیریت و تنظیم سرویس های شبکه و اصلاح ساختار آدرسدهی شبکه، بروز رسانی سرویس های دیوار آتش (fire wall) و انجام بازدید دوره ای در هر زمان از دیگر تعهدات پیمانکار است.
 • تهیه هرگونه نرم افزار های مورد نیاز برای اقدامات پیمانکار و با تایید کارفرما تامین می شود و هزینه خرید آن به عهده کارفرما خواهد بود.
 • ایجاد پهنای باند مناسب اینترنت برای استفاده کاربران پیشنهاد پیمانکار و تایید نهایی کارفرما همراه خواهد بود که پرداخت هزینه ها نیز به عهده کارفرماست.
 • هرگونه خرید به منظور تعویض و ارتقاء قطعات بر عهده پیمانکار است و با تایید کارفرما انجام میشود. سپس با ارائه فاکتور رسمی از سوی پیمانکار پرداخت میشود.
نمونه قرارداد نگهداری شبکه

ماده پنج - سخت افزار ها و تجهیزات کارفرما :

یکی از مهمترین مفاد در نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه های رایانه‌ ای تعداد سخت افزارها و تجهیزات کارفرماست. توجه داشته باشید که هر مورد باید به صورت عینی و کتبی ذکر شود.

 • تعداد ……. عدد رایانه رومیزی
 • تعداد ……. عدد کامپیوتر
 • تعداد ……. عدد سوئیچ شبکه
 • تعداد ……. عدد سرور
 • تعداد ……. عدد دستگاه مدیریت شبکه بی سیم
 • سایر تجهیزات موجود

ماده شش - زمانبندی حضور در محل کارفرما :

در بند دوره زمانی به منظور حضور فیزیکی طبق گفته کارفرما لحاظ میشود. همچنین تا زمان حل اشکال بکار خود ادامه میدهد و در صورت عدم ضرورت به صورت دوره ای در ماه مجددا در محل حاضر میگردد. گزارش کتبی به کارفرما اگر نیاز باشد نیز باید ارائه شود.

یکی دیگر از موارد مهم در صورت نیاز به سخت افزاری سرویس جدید پیمانکار وظیفه دارد به صورت مازاد و خارج از قرارداد نیاز را برطرف کرده و مبلغ راه اندازی را به صورت جداگانه از کارفرما دریافت کنند. با راه‌اندازی جداگانه در صورتی که نگهداری و پشتیبانی شبکه تهران در طول قرارداد باشد، مبلغ مورد نظر به تعرفه قرارداد پشتیبانی شبکه فعلی افزوده می شود.

ماده هفتم - حل اختلاف

طبق این ماده اگر هرگونه اختلاف نظر میان طرفین قرارداد در تفسیر تعبیر اعتبار انعقاد فسخ و غیره لازم است در ابتدا از طریق مذاکرات میسر گردد. در صورتی که امکان مذاکرات وجود نداشته باشد حل اختلافات از طریق مراجعه به مراجع قضایی امکان پذیر خواهد بود.

ماده هشتم - تعداد مفاد قرارداد و معرفی نماینده در نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه

در تعیین بند تعداد مفاد و تبصره های موجود ذکر شود و در دو نسخه تکثیر شده که یک نسخه در نزد کارفرما و دیگری نزد پیمانکار محفوظ می ماند. هر کدام از نسخه های نمونه قرارداد پشتیبانی سیستم های کامپیوتری به صورت مستقل از اعتبار واحد برخوردار می باشد.

همچنین اگر کارفرما نماینده منصوب کرد با عنوان اسم در انتهای قرارداد را به عنوان نماینده ذکر می کنند. پس از پایان لازم است که نماینده کارفرما یا خود کارفرما و پیمانکار با امضا و اثر انگشت و تاریخ قرارداد را منعقد کنند.

نظرات کاربران

گروههای مقالات
اطلاعات تماس

میدان فاطمی خیابان گمنام بین ششم و هفتم پلاک ۳۴ واحد ۳

02174391800 09128581120 info@imennet.net